כללי

תביעות משרד הביטחון
יצחק 05.04.22 כללי

תביעות משרד הביטחון

אדם שמרגיש שנפגע בשל מקרה אשר קרה לו כשהוא היה בשירות צבאי סדיר, מילואים, עבודה במשרד הביטחון ועוד,...