raz 12.08.21 רישוי נשקים

במה מטפלת אגודה שיתופית

עוד לפני קום המדינה, הוקמו ארגונים ומוסדות אשר תפקידן היה לקיים שגרת חיים בארץ ישראל ולהכין את השטח לקראת הקמתה של המדינה ביום מן הימים. כך למשל הוקמו מוסדות שנועדו יום אחד להיות מוסדות שלטון, מוסדות פיננסיים, מוסדות תרבות, ארגוני ספורט, ארגוני עובדים, וכן נוצרו גופים וארגונים שמטרתם היה לאפשר הקמת יישובים וניהולם בצורה ייחודית, לעיתים באופן שלא היה מוכר בשום מקום אחר בעולם.

אחת הדוגמאות הטובות לכך הן אגדות שיתופיות. מדובר ברעיון ישראלי מקורי, אשר בבסיסו עומד הרעיון לקיים תאגיד המקיים פעילות כלכלית לצד השפעה על חיי הפרט והקבוצה. האגודות המוכרות והשכיחות הן כאלה המתייחסות למגורים במושבים, אשר לא פעם מוגדרות כאגודות מסוג זה.

כיצד זה מתנהל בפועל

אגודות שיתופיות מוגדרות על פי חוק אשר מעת לעת מתעדכן על מנת להתאים את עצמו למציאות. למעשה, כל קבוצה אשר מבקשת להגדיר את עצמה כאגודה שיתופית יכולה לעשות זאת אך עליה להירשם באופן חוקי אצל רשם אגודות השיתופיות במשרד הכלכלה, על פי הכללים והתנאים הקשורים לכך. צריך לציין, שמלבד יישובים, ישנם גם ארגונים כלכליים, קרנות פנסיה וגופים אחרים המוגדרים כך.

האגודה פועלת באופן דמוקרטי, יש בה חברים אשר הם הבעלים של האגודה וכל נכסיה, לכל אחד מהחברים יש זכות הצבעה, יש לנהל הצבעות על כל החלטה, דעת הרוב היא זו שקובעת, והשיתוף בתוך האגודה הוא מלא, כלומר, בכל תחום ותחום שהאגודה עוסקת.

אגודות שיתופיות מורכבות משני חלקים, אסיפה כללית של כל החברים ובעלי זכות הצבעה, וועד הנהלה המורכב מבעלי זכות הצבעה שנבחרו על ידי שאר החברים. חברי הוועד בוחרים את בעלי התפקידים המרכזיים והם מקבלים החלטות מסוימות, עוסקים בעניינים שוטפים של ניהול ותקציב, וכן מייצגים את האגודה מול גורמים שונים.

באילו דברים אגודה שיתופית מתעסקת ומטפלת

כאמור, אנחנו יכולים למצוא אגודות שיתופיות שמתנהלות במגוון רחב של תחומים. החל מחברות שמתעסקות בשיווק מוצרים ושירותים, קרנות פנסיה, חברות תחבורה, שירותים לאזרח ועוד. בעבר היו הרבה יותר אגודות מאשר היום, אך השינויים בכלכלה ובפרט כל נושא ההפרטה, הוביל לידי כך שאגודות רבות נמכרו לגורמים פרטיים.

אנחנו עדיין יכולים למצוא יישובים הפועלים כאגודות שיתופיות, בפרט מושבים, כפרים וישובים חקלאיים מסוגים שונים. בין אם זה מתוך רצון לשמר את סגנון החיים ובין אם זה מתוך הבנה, שהרבה יותר קשה לצאת ממבנה של אגודה שיתופית למבנה אחר, רגיל, במקרה של יישוב מגורים.

צריך לציין, היום קטן הסיכוי שנמצא התאגדויות חדשות של פרטים לאגודה שיתופית. התנאים הכלכליים השתנו והרבה יותר קשה לייצר שותפויות כאלו. יחד עם זאת, כפי שציינו, אנחנו עדיין יכולים למצוא יישובים שפועלים בצורה כזו, גם אם הם חלקם התאימו את עצמה למאה ה-21 ועברו שינויים מסוימים.

לקבלת פגישת יעוץ חייג או שלח פרטים:

Comments

comments